.

transkrypcje wywiadów

W celu uproszczenia pracy naszym Klientom oferujemy profesjonalne transkrypcje wywiadów:

Transkrypcje wywiadów FGI

– tj. wywiadów grupowych zogniskowanych (Focus group interview) prowadzony w formie luźnej dyskusji przez specjalnie przeszkolonego moderatora na podstawie przewodnika do dyskusji celem, którego jest przedstawienie cennych badań marketingowych na podstawie, których dostarcza się przedsiębiorstwom/przedsiębiorcom informacji odnośnie subiektywnych ocen badanych klientów („głos klienta”), czyli określenie jego preferencji odnośnie danego/danych produktu/ów, które nie sposób uzyskać podczas przeprowadzania badań ilościowych.Transkrypcje wywiadów - mikrofon

Transkrypcje wywiadów IDI

– tj. Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (Individual In-Depth Interviews). Ta forma wywiadów jest jedną z najczęściej stosowanych form, której celem jest dotarcie do precyzyjnych informacji, poszerzenie wiedzy związanej z tematem/tematami. Stanowi uzupełnienie innych form badawczych. Metoda ta odbywa się wyłącznie z udziałem moderatora i respondenta w formie sprecyzowanych pytań.

Transkrypcje wywiadów  SSI

– tj. Częściowo Ustrukturalizowany Wywiad (Semi-Structured Interview). Metoda ta jest przeprowadzeniem badań jakościowych, polegająca na polaczeniu w wywiadzie pytań zamkniętych i otwartych, które umożliwiają wnikliwą rozmowę z informatorem/respondentem. Celem badania jest uzyskanie informacji statystycznej i poszerzonej, w celu pogłębienia wiedzy o badanym zjawisku.