transkrypcja protokołów sądowych

Oferta Rectus

W celu usprawnienia pracy wszystkim instytucjom i podmiotom mającym styczność z e-protokołem proponujemy skorzystanie z naszej oferty Rectus.

Wraz ze zmianą przepisów art. 157 – 160 k.p.c., która weszła w życie w dniu 1 lipca 2010 roku,
do polskiej procedury cywilnej wprowadzona została instytucja utrwalenia przebiegu posiedzenia Sądu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, czyli tzw. „e-protokół”.

Wprowadzenie formy e-protokołu w codzienne życie polskich sądów miało na celu przyspieszenie
i ułatwienie prowadzonych postępowań sądowych. Jednak w praktyce okazało się inaczej. Już dziś widoczne jest znaczne wydłużenie czasu postępowania, czy obsługi prawnej. E- protokół utrudnił codzienną pracę przedstawicielom sądów, prokuratur, ale przede wszystkim adwokatom, którzy z racji pełnionej funkcji zmuszeni są do odsłuchiwania wielogodzinnych nagrania na płytach CD.  
W konsekwencji pomimo posiadanego protokołu skróconego, jaki znajduje się w aktach sprawy konieczne jest tworzenie obszernych notatek. Wpływa to niekorzystnie na wydłużenie zapoznania się z materiałem dowodowym, przygotowaniem do rozprawy, tworzeniem linii obrony, przygotowaniem środków odwoławczych, czy tworzeniem pism procesowych, gdyż odsłuchanie materiału zajmuje znacznie więcej czasu niż odczytanie standardowego protokołu pisanego.

W naszej firmie transkrypcją e-protokołów zajmują się tylko i wyłącznie byli zawodowi protokolanci sądowi. Dzięki ich wiedzy transkrypcja wiernie oddaje zapis przebiegu rozprawy i jest tworzona w postaci standardowego protokołu sądowego.

 

Cena netto za 1800 znaków

Cena netto za 1000 znaków

Średni koszt netto godzinnego nagrania

Transkrypcja protokołów sądowych

 

  • 5,00 zł

 

  • 2,78 zł

 

  • 108 zł

Minimalny koszt zamówienia wynosi 50,00 zł netto. Do podanych wyżej cen należy doliczyć 23% VAT